Štěpán Toman

Štěpán Toman

architekt

*1978

autorizovaný architekt ČKA 3459
Štěpán je architekt se zkušenostmi v institučních a komerčních projektech. Sesbíral zkušenosti ve svém předchozím účinkování v Londýnské kanceláři KPF, kde byl součástí týmu projektující Danube House v Praze Karlíně, projektu mrakodrapu na Shoreditch High Street v Londýně, novém ústředí Unilever v Londýně a dalších velkých komerčních budov a územních celků.

Po návratu do Čech pracoval pro kancelář AID spolupracující s Evou Jiřičnou, kde byl, mimo jiné zodpovědný za projekt nové fakulty humanitních studií ve Zlíne, kancelářské budovy pro projekt Marina Office, souboru kancelářských, hotelových a obytných budov SO-15.

Dále pak spolupracoval na urbanistickém projektu  Khanbogd Mongolia, který řeší nové město pro cca 45 000 lidi a projektu pro zahrádkářskou osadu Libeňský ostrov s kanceláří STA.

Je člen skupiny Agents stojící za projektem BeneLon.

Štěpán vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze [MgA] a je autorizovaným architektem u České komory architektu pro pozemní stavby a územní planování.

Andrea Houstecka

Andrea Houstecka

Architekt

*1985

Andrea vystudovala České vysoké učení technické v Praze /obor architektra a stavitelství/

Zkušenosti získala v pražské projekční kanceláři Gianni Baretti Architects a v dánském architektonickém ateliéru EFFEKT.

Claudia Schmidt

Claudia Schmidt

architekt

*1976
 
STUDIUM = Bauhaus-Universität Weimar  (Německo) + Technická univerzita Tampere (Finsko) - diplom 2002
 
PRO = citlivý přístup k místu, tvaru  a zadání + barevnost a hravost v architektuře
PROTI = setrvávání ve včerejšku + historizování nově postavených budov
 
Teší se na dobu až symbiotické soužití dvou- a čtřkolých prostředků v biotopu městske dopravy přestane být bláznivým snem.

KONTAKT: claudia@ting.cz

Daniel Kolský

Daniel Kolský

architekt

*1981


Kromě architektury se věnuje kávě, antropologii, umění a cestování.


Zamilován do:
Káva: mamacoffee Ethiopia Yirga Cheffee Organic
Kniha: Bulgakov – Mistr a Markétka
Jídlo:     avokádo, mango, panenský olivový olej
Po jídle: Rum...
Strom: ginkgo biloba

ting

ting

 [ tɪŋ ] = je označení sněmu - místa setkání, výměny myšlenek, místa kde se dělají zásadní rozhodnutí.

Zakládající tříčlenný tým – Štěpán Toman, Claudia Schmidt a Daniel Kolský se zformoval na začátku roku 2011 s tím, že každý přinesl do společného podniku své několikaleté zkušenosti.

Tři rozdílné osobnosti a jejich přístupy nevnímáme jako omezení. Spolupráce bez pevně definované hierarchie nám rozšiřuje obzory, a motivuje nás vydobýt to nejlepší z každého zadání. Snažíme se najít v každém, i co nejmenším úkolu, často na první pohled skrytou výzvu a jiný, lepší přístup. I proto je naše architektura odvážná a osobitá. Stejně tak i naše projekty, kde naleznete řešení rozsáhlých urbanistických výzev po detailní design mobiliáře a užitých předmětů. Umíme pracovat ve všech meřítkách a pro zcela rozdílné klienty.


ting - naše práce

ting - naše práce

ting

Ting je kancelář, která nabízí kompletní portfolium služeb. Od urbanistických studií a velkých infrastrukturních projektů a územních plánů přes architekturu až k designu jednotlivých užitých předmětů.

Naše služby představují především:

architektonické studie

projektové dokumentace ke stavebním řízením 

realizační projekty a autorský dozor

projekty interiérů

design jednotlivých předmětů 

landscape architecture

urbanistické studie

analýzy území a studie proveditelnosti

Ting představuje tým urbanistů, architektů, zahradních architektů a designérů, kteří ke každému projektu formují specifický pracovní tým, který vždy představuje nejlepší nastavení pro daný projekt.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Veronika Vítková

Veronika Vítková

Architekt

*1990

Veronika vystudovala České vysoké učení technické v Praze /obor architektra a urbanismus/

ting

ting [ tɪŋ ] = je označení sněmu - místa setkání, výměny myšlenek, místa kde se dělají zásadní rozhodnutí.

 

Proces
Začátkem spolupráce je pochopení kdo jste a jaké jsou Vaše představy. Velice nám záleží na pochopení Vašich pozic a potřeb, které jsou základní pro vytvoření dobrého návrhu.  Každá spolupráce tedy v začátku především znamená pochopení Vašeho světa. Každý projekt začíná analýzou situace a jejích problémů, ze kterých vychází přesné zadání. Je odlišné pracovat s klientem, který chce investovat jako developer, nebo uvažuje o svém vysněném domě pro vlastní rodinu. Umíme pracovat v mnoha z těchto pozic. Obecně čím lépe se nám podaří vcítit se do klienta a všech jeho snů tím lépe se dá vytvořit správné architektonické řešení.

Komunikace mezi klientem a architektem
Vzhledem k tomu, že pracujeme s Vaším rozpočtem a snažíme se realizovat Vaše představy o místě, kde chcete bydlet, pracovat, nebo třeba odpočívat, do čeho chcete investovat, dáváme důraz na vzájemnou komunikaci po celou dobou přípravy I během vytváření návrhu. Vztah mezi architekty a klientem vnímáme jako velice otevřený a maximálně upřímný. To Vám umožňuje z této spolupráce dostat nejvíce.