Category


bydlení

Bydlení pro lidi bez přístřeší

Galerie CÍL PROJEKTU Své minimální obydlí jsme realizovali v prostoru pražského Karlína v těsném sousedství jiných podobných obydlí, ve kterých bydlí právě lidé bez domova. Celá stavba nás, při nákupu materiálu stála cca 700 Kč, ale dala by se rozhodně ještě zlevnit. Experimentální dům „dům bez domova“ trvalo v šesti dobrovolnících postavit i se zatopením v provizorních kamnech hodinu. Během stavby samotné byla extrémní zima a ještě..

Rodinný Dům v Herálci

Galerie CÍL PROJEKTU Jedná se o dvoupodlažní stavbu, částečně zapuštěnou do země polovinou spodního patra. Objekt je zasazen v mírně svažitém terénu. Spodní podlaží je uvažováno jako převážně obytné, v horním patře je umístěna garáž. Objekt je uvažován jako nízkoenergetický se zatravněnou střechou 1. N.P.. Dřevěná konstrukce se sendvičovým zateplením a provětrávanou fasádou na přední..

Pasivní dům Chýně

Galerie CÍL PROJEKTU Specifikum pozemku je v umístění na kraji aglomerace rodinných domku s velmi pěkným výhledem bohužel směrem na sever. Hlavním bodem navrhování se pak stalo hledání vyváženého kompromisu mezi specifičností parcely a komfortem bydlení a pravidly pro uspořádání pasivního domu. Objekt je na parcele posazen asymetricky tak aby zahrada zůstala co nejvíce celistvá,..

Na Tržišti

Galerie CÍL PROJEKTU Základem tohoto projektu byl požadavek na kompletní rekonstrukci rodinného domu z 50 let a zdvojnásobení podlažní plochy

Bytový dům Studánka

Galerie CÍL PROJEKTU Cílem návrhu bylo, aby forma nově navrhovaného obytného domu architektonicky i urbanisticky korespondovala s okolní zástavbou, která je většinou jedno až dvoupodlažní.