Category


administrativní + veřejné stavby

Denní centrum Beersheba

CÍL PROJEKTU The Target Při návrhování denního centera jsme se snažili, aby dům působil otevřeně a komunikoval se svým okolím. Zároveň jsme však dbali na dostatek soukromí jeho klientů. Dispozice centra využívá principu vnitřních zahrad, které zajišťují různou míru intimity a zároveň udržují tepelnou pohodu uvnitř areálu. Každá terapeutická skupina má k dispozici vlastní menší..

Malmi Station

Galerie CÍL PROJEKTU Ideou našeho návrhu bylo zpříjemnit cestujícím proces přestupu i čekání na dopravní spoje tak, že se na něj budou dokonce těšit. Během čekání na vlak mají cestující možnost strávit čas například odpočinekm v příjemném prostředí parku nebo si zahrát penaque. Park, hřiště a kavárna tvoří platformu, která může být využívána nejen cestujícími,..

Lovosice office

Galerie CÍL PROJEKTU  Vyřešení problematického propojení nové budovy s historizující starou budovou, jsme si proto stanovili jako výzvu.  Projekt měl i další výrazná specifika. Přáním investora bylo zachování původních parkovacích stání a vybudování restaurace a školky pro zaměstnance.

Nová Škola Lošbates

Galerie CÍL PROJEKTU Škola je místem setkávání několika generací. Prostorem, který má být otevřený a zároveň bezpečný. Umožňovat a podněcovat všestranný rozvoj osobnosti. Škola vytváří kontext a má být prostorem, kde vznikají nejlepší sociální vazby, ke kterým se člověk vrací celý život. Takovou školu navrhujeme. S kontextem k místu, vytváříme prostor, ve kterém se děti,..

KCP

Galerie CÍL PROJEKTU Doprava je navržena v jednoduchém křížení s hierarchií ulic a jedné rovině bez nadjezdů a podjezdů. Nastolení nového dialogu mezi okolím a KCP. Přístavba se snaží reagovat na názvosloví KCP a je situována na jižní straně stávající budovy. Hmota zabírá co nejmenší venkovní prostor, který může být použit k jiným účelům a..

Centrum Halových Sportů

Galerie CÍL PROJEKTU Základem tohoto projektu byl vytvořit objekt, který na jedné straně je včleněn do masy zeleně a nepůsobí hmotně v pohledu z centra a na straně druhé tvoří výrazný bod v pohledu z druhé strany od komunikace.

Centrum přírodovědných oborů

Galerie CÍL PROJEKTU Složitý stavební program jsme umístili do relativně malých hmot dvou objektů, které svým tvarem i umístěním reagují na stávající zástavbu a tvoří její zakončení. Mezi budovami jsme ponechali volný prostor navazující na plochu sousedního parkového náměstí. Nové otevřené prostranství skýtá výhled na město, který umožnilo zbourání původní budovy.

VODŇANY – kulturní dům

Galerie CÍL PROJEKTU Zelený pruh na bývalých hradbách, který lemuje starou část města a odděluje dopravu od parku ve kterém dnes, trošku zapomenut, leží kulturní dům. Proto se přibližujeme k městu novým domem navazujícím na výrazně zjednodušenou hmotu současné budovy. Obecně tento zelený pás, nejen v našem návrhu, respektujeme, ale snažíme se ho využít a dotvořit.