Category


urbanismus + veřejný prostor

Děčín – Podmokly

Galerie CÍL PROJEKTU Naším cílem bylo začlenit urbálně-sociální prvek do struktury projektu. Místní lokální komunita a její aktivita výrazně ovlivnují dopad změn na řešené území. Snažili jsme se tento aspekt posílit systémem takzvaných kapesních parků, tedy parků s mikrolokální působnosti jedné ulice, jednoho bloku nebo jednoho domu. Jde o prostor, který by měli spoluužívat sousedé..

Hi-Tech Park Ázerbajdžán

Galerie CÍL PROJEKTU Cílem bylo vytvořit flexibilní a adaptabilní budovy, které změní svůj účel po celou dobu života HTP. Vše je plánováno jako víceúčelový prostor s dostatečnou vůlí pro danou činnost. Kancelářské prostory poskytují dostatek místa nad falešnými stropy pro všechny potřebné infrastruktury; inkubátory mají otevřený prostor a viditelné technologie. Každá budova je přístupná automobily..

The centre behind the city

Galerie CÍL PROJEKTU Účast v architektonické soutěži na zlepšení veřejného prostoru v Dubrovníku, jejímž úkolem bylo vypořádat se s přbývajícím počtem aut v historické části města. Naším cílem bylo zlepšit infrastrukturu města a umožnit bezproblémovou dopravu jak místním obyvatelům, tak turistům. Díky umístění garáže a čáasti komunikací do podzemí, vznikl prostor pro nová veřejnáprosotranství, hlavní..

Jiráskovo náměstí Plzeň

Galerie CÍL PROJEKTU Fyzická změna náměstí je dána kvalitním návrhem a jeho realizací, ale důležitá část záměru se musí udát v komunitní sféře, v rámci přístupu obyvatel k tomuto místu a jejich chuti s ním pracovat. Základem celého tohoto procesu jsou místní komunity a jejich přístup ke společnému prostoru náměstí. Náš záměr počítá s funkčně..

Nám. T. G. Masaryka

Galerie CÍL PROJEKTU Náměstí by mělo být vzhledem k své pozici a prostorovým souvislostem reprezentativním vstupem pro budovu školy, zároveň by však mělo sloužit obyvatelům města jako příjemná zóna. Naší snahou bylo definovat hlavní osu náměstí a vytvořit jasně rozdělenou plochou s přehledným členěním. Jednou zónou bude část  užitková – dynamická – určená pro chodce,..

Přeměna části nemocnice

Galerie CÍL PROJEKTU Cílem urbanistického návrhu je přeměnit nejasně definovanou strukturu bývalé nemocnice na přehlednou, jasně artikulovanou městskou strukturu. Zároveň chceme zachovat svěží a provzdušněný ráz původního prvorepublikového areálu, tzn. využít původní nízkopodlažní zástavbu a kvalitní vzrostlou zeleň. Pracujeme proto s minimem velkých zásahů (plošných demolic) a bez přílišného zahušťování zástavby (souborů novostaveb). Jde nám spíše o jemné a přesné doplnění městských..

Revitalizace území Perla

Galerie CÍL PROJEKTU Cílem našeho návrhu proto bylo začlenit řešené území do vztahové sítě městského organismu a posílit jeho pestrost, příjemnost a funkční stabilitu. Prioritou však zůstalo zachování genia loci původního industriálního areálu, vyzdvižení jeho specifického charakteru a maximální využití jeho svébytné energie jako prvku vzájemné komunikace. Výsledný návrh představuje polyfunkční urbanistický celek rozšiřující stávající..

Khanbogd Mongolia

Galerie CÍL PROJEKTU Lokalita se nachází na samém okraji skalnatého masivu. Oblast je charakteristická nedostatkem vláhy, kromě občasných záplav, které se rozlijí v jihovýchodní části města. Jinak se jedná o velmi mírně zvlněný terén.

Malostranské náměstí v Praze

Galerie CÍL PROJEKTU Prostor náměstí je urbanisticky dobře definován, má jasné hranice, příjemnou míru uzavřenosti a pobytové měřítko. V zásadě to jediné co je potřeba, je uvolnit jeho nyní dopravou zahlcený prostor a věnovat jej zpět rozmanitému malostranskému životu. Následně jde o jemné a přesné doplnění linií, os, významných prvků, zprůchodnění tras a zviditelnění průhledů.

SUMGAYIT

Galerie CÍL PROJEKTU Současně s rozvojem místní továrny na trubky, vzniká ve městě Sumgayit potřeba vytvoření nové obytné čtvrti pro její zaměstnance. Projekt nové čtvrti počítá s kapacitou cca čtyři tisíce bytů a 100 tisíci metry zastavěné plochy. Návrh je situován na nezastavěnou parcelu s problematickým napojením na okolní komunikace, které je možné jen v..