Metropolitní plán

Tak jsem zvědav …
jde se studovat

http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan