Nemocnice – Uherské Hradiště

Přeměna části bývalé nemocnice na město – Uherské Hradiště