O co jde v soutěži na novou podobu dejvického Vítězného náměstí?

https://stavbaweb.dumabyt.cz/o-co-jde-v-soutzi-na-novou-podobu-dejvickeho-vitzneho-namsti-16923/clanek.html