1.místo / Soutěž na zakladačový garážový dům

(Spolupráce s Nimbus architects)