Ting architects

Představuje tým urbanistů, architektů, zahradních architektů a designérů, kteří ke každému projektu formují specifický pracovní tým za účelem optimálního řešení pro danou situaci.

Zakládající tříčlenný tým – Štěpán Toman, Claudia Schmidt a Daniel Kolský se zformoval na začátku roku 2011 s tím, že každý přinesl do společného podniku své několikaleté zkušenosti.

Tři rozdílné osobnosti s rozdílnými přístupy ale nebyly žádným omezením. Naopak spolupráce bez pevně definované hierarchie nám rozšiřuje obzory a motivuje nás získat to nejlepší z každého zadání.

Snažíme se najít v každém, i co nejmenším úkolu, často na první pohled skrytou výzvu spolu s jiným, lepším řešením. I proto je naše architektura odvážná a osobitá.

Stejně tak i naše projekty, kde naleznete řešení rozsáhlých urbanistických výzev po detailní design mobiliáře a užitých předmětů. Umíme pracovat ve všech meřítkách a pro zcela rozdílné klienty.

ting tiŋ ] je označení sněmu – místa setkání, výměny myšlenek a místa, kde se dělají zásadní rozhodnutí.

TÝM

ŠTĚPÁN TOMAN

Architekt – Partner

*1978

Autorizovaný architekt ČKA 3459

Po absolvovaní V.Š.U.P. několik let pracoval v Londýnské kanceláři KPF, kde se mimo jiné podílel na projektu Danubee house v Praze, výškové budovy Shoreditch High street v Londýně a nebo na novém Londýnském ústředí firmy Unilever. Po návratu do Prahy zakotvil v architektonickém studiu AID, kde také pracoval na projektu filharmonie a kongresového centra ve Zlíně, nebo byl zodpovědný projekt nové fakulty humanitních studií Zlínské univerzity. V roce 2011 založil architektonickou kancelář Ting. Jeho oblíbený projekt v rámci kanceláře je nevyhraná soutěž na revitalizaci území Podmokel.


JITKA DVORSKÁ

Architekt – NIMBUS/TING

Vedoucí architekt Nimbus Architects s.r.o.

Vystudovala ČVUT v Praze a obor Sadovnictví a krajinářství na Zahradnické fakultě VŠZ v Lednici. Následná více než třicetiletá praxe v oboru jí dala zkušenosti s projekty jak v privátním, tak veřejném sektoru v ČR i v zahraničí. V roce 1999 založila architektonickou kancelář, která úspěšně dokončila mnoho projektů týkajících se nejrůznějších druhů staveb, designu a zeleně. Od klasických kancelářských a rezidenčních objektů až po exotičtější projekty jako TV studia, aquaparky, nebo spolupráce na projektech mostů, metra v Baku nebo v Chennai. Je autorizovaným architektem pro pozemní stavby a zahradní a krajinářskou tvorbu.


DANIEL KOLSKÝ

Architekt – Partner

*1981

Kromě řady interiérů a několika rekonstrukcí bytových projektů se věnuje i designu. Jednou z jeho specializací je navrhování kaváren a gastronomických provozů. Kromě architektury provozuje několik kaváren. V rámci kanceláře ho nejvíce baví projekty na revitalizaci brownfiledů.


 

Spolupracovníci


Tomáš Kodet
Martina Jarošová
Jitka Dvorská
Tereza Cihlářová

SpolupracovALI

Michala Krajčiová
Katarína Valičková
Jana Zicha
Claudia Schmidt
Veronika Vítková
Zuzana Kusková
Merisha Helibegovic Bayrakar
Andrea Hustecká