Ting architects

Představuje tým urbanistů, architektů, zahradních architektů a designérů, kteří ke každému projektu formují specifický pracovní tým za účelem optimálního řešení pro danou situaci.

Zakládající tříčlenný tým – Štěpán Toman, Claudia Schmidt a Daniel Kolský se zformoval na začátku roku 2011 s tím, že každý přinesl do společného podniku své několikaleté zkušenosti.

Tři rozdílné osobnosti s rozdílnými přístupy ale nebyly žádným omezením. Naopak spolupráce bez pevně definované hierarchie nám rozšiřuje obzory a motivuje nás získat to nejlepší z každého zadání.

Snažíme se najít v každém, i co nejmenším úkolu, často na první pohled skrytou výzvu spolu s jiným, lepším řešením. I proto je naše architektura odvážná a osobitá.

Stejně tak i naše projekty, kde naleznete řešení rozsáhlých urbanistických výzev po detailní design mobiliáře a užitých předmětů. Umíme pracovat ve všech meřítkách a pro zcela rozdílné klienty.

ting tiŋ ] je označení sněmu – místa setkání, výměny myšlenek a místa, kde se dělají zásadní rozhodnutí.

TÝM

ŠTĚPÁN TOMAN

Architekt – Partner

*1978

Autorizovaný architekt ČKA 3459

Po absolvovaní V.Š.U.P. několik let pracoval v Londýnské kanceláři KPF, kde se mimo jiné podílel na projektu Danubee house v Praze, výškové budovy Shoreditch High street v Londýně a nebo na novém Londýnském ústředí firmy Unilever. Po návratu do Prahy zakotvil v architektonickém studiu AID, kde také pracoval na projektu filharmonie a kongresového centra ve Zlíně, nebo byl zodpovědný projekt nové fakulty humanitních studií Zlínské univerzity. V roce 2011 založil architektonickou kancelář Ting. Jeho oblíbený projekt v rámci kanceláře je nevyhraná soutěž na revitalizaci území Podmokel.


DANIEL KOLSKÝ

Architekt – Partner

*1981

Přestože Daniel nedokončil své formální architektonické vzdělání díky letům v architektonické i stavební praxi má řadu zkušeností. Kromě řady interiérů a několika rekonstrukcí bytových projektů se věnuje i designu. Jednou z jeho specializací je navrhování kaváren a gastronomických provozů. Kromě architektury provozuje několik kaváren. V rámci kanceláře ho nejvíce baví projekty na revitalizaci brownfiledů.


Spolupracovníci

Katarína Valičková
Idil Kucuk
Jitka Dvorská
Tereza Cihlářová

SpolupracovALI

Claudia Schmidt
Veronika Vítková
Zuzana Kusková
Merisha Helibegovic Bayrakar
Andrea Hustecká