O ting architects

Představuje tým urbanistů, architektů, zahradních architektů a designérů, kteří ke každému projektu formují specifický pracovní tým, který vždy představuje nejlepší nastavení pro daný projekt.

Zakládající tříčlenný tým – Štěpán Toman, Claudia Schmidt a Daniel Kolský se zformoval na začátku roku 2011 s tím, že každý přinesl do společného podniku své několikaleté zkušenosti.

Tři rozdílné osobnosti a jejich přístupy nevnímáme jako omezení. Spolupráce bez pevně definované hierarchie nám rozšiřuje obzory, a motivuje nás vydobýt to nejlepší z každého zadání.

Snažíme se najít v každém, i co nejmenším úkolu, často na první pohled skrytou výzvu a jiný, lepší přístup. I proto je naše architektura odvážná a osobitá.

Stejně tak i naše projekty, kde naleznete řešení rozsáhlých urbanistických výzev po detailní design mobiliáře a užitých předmětů. Umíme pracovat ve všech meřítkách a pro zcela rozdílné klienty.

ting tiŋ ] = je označení sněmu - místa setkání, výměny myšlenek, místa kde se dělají zásadní rozhodnu

Začátkem spolupráce je pochopení kdo jste a jaké jsou Vaše představy. Velice nám záleží na pochopení Vašich pozic a potřeb, které jsou základní pro vytvoření dobrého návrhu.  Každá spolupráce tedy v začátku především znamená pochopení Vašeho světa. Každý projekt začíná analýzou situace a jejích problémů, ze kterých vychází přesné zadání. Je odlišné pracovat s klientem, který chce investovat jako developer, nebo uvažuje o svém vysněném domě pro vlastní rodinu. Umíme pracovat v mnoha z těchto pozic. Obecně čím lépe se nám podaří vcítit se do klienta a všech jeho snů tím lépe se dá vytvořit správné architektonické řešení.

TÝM

ŠTĚPAN TOMAN

Architekt – Partner

*1978

Autorizovaný architekt ČKA 3459

Po absolvovaní V.Š.U.P. několik let pracoval v Londýnské kanceláři KPF, kde se mimo jiné podílel na projektu Danubee house v Praze, výškové budovy Shoreditch High street v Londýně a nebo na novém Londýnském ústředí firmy Unilever. Po návratu do Prahy zakotvil v architektonickém studiu AID, kde také pracoval na projektu filharmonie a kongresového centra ve Zlíně, nebo byl zodpovědný projekt nové fakulty humanitních studií Zlínské univerzity. V roce 2011 založil architektonickou kancelář Ting. Jeho oblíbený projekt v rámci kanceláře je nevyhraná soutěž na revitalizaci území Podmokel.


DANIEL KOLSKÝ

Architekt – Partner

*1981

Přestože Daniel nedokončil své formální architektonické vzdělání díky letům v architektonické i stavební praxi má řadu zkušeností. Kromě řady interiérů a několika rekonstrukcí bytových projektů se věnuje i designu. Jednou z jeho specializací je navrhování kaváren a gastronomických provozů. Kromě architektury provozuje několik kaváren. V rámci kanceláře ho nejvíce baví projekty na revitalizaci brownfiledů.


Spolupracovníci

Katarína Valičková
Idil Kucuk
Jitka Dvorská
Tereza Cihlářová

SpolupracovALI

Claudia Schmidt
Veronika Vítková
Zuzana Kusková
Merisha Helibegovic Bayrakar
Andrea Hustecká

 

SLUŽBY

Ting je kancelář, která nabízí kompletní portfolium služeb. Od urbanistických studií a velkých infrastrukturních projektů a územních plánů přes architekturu až k designu jednotlivých užitých předmětů.

 

Komunikace mezi klientem a architektem

Vzhledem k tomu, že pracujeme s Vaším rozpočtem a snažíme se realizovat Vaše představy o místě, kde chcete bydlet, pracovat, nebo třeba odpočívat, do čeho chcete investovat, dáváme důraz na vzájemnou komunikaci po celou dobou přípravy I během vytváření návrhu. Vztah mezi architekty a klientem vnímáme jako velice otevřený a maximálně upřímný. To Vám umožňuje z této spolupráce dostat nejvíce.