O co jde v soutěži na novou podobu dejvického Vítězného náměstí?

Současná debata jepredevším o nastolení rovnováhy medzi jednotlivými složkami, jež by měly být součastí místa. Je to městský prostor, kde se strětávají různé zájmy městského významu, dopravní obslužnosti a lokálních potřeb.

Celý Článek Zde

Architect 5 / Praha, Červenec 2017 / Architect Plus, s.r.o. / str. 120