Lovosice office

Úkolem projektu bylo přizpůsobit stavající areál novému využití jako kancelářské prostory. Předmětem našho návrhu byla přístavba, která by navýšila kapacitu celého areálu.

Klient
Private client
Architekti
Ting architects
Rok
2015
Funkce
Office
Plocha
980 m²
Měřítko
Medium

Galerie

CÍL PROJEKTU

 Vyřešení problematického propojení nové budovy s historizující starou budovou, jsme si proto stanovili jako výzvu.  Projekt měl i další výrazná specifika. Přáním investora bylo zachování původních parkovacích stání a vybudování restaurace a školky pro zaměstnance.