Děčín - Podmokly

Náš návrh by se dal spíše chápat jako soubor opatření a dílčích změn, které v konceptu přirozeně zapadnou do místního prostředí nebo mu dají jiné vyznění a výraz.

Klient
Decin city
Architekti
Ting architects
Rok
2013
Funkce
Urban design
Plocha
30 000 m²
Měřítko
Large

Galerie

CÍL PROJEKTU

Naším cílem bylo začlenit urbálně-sociální prvek do struktury projektu. Místní lokální komunita a její aktivita výrazně ovlivnují dopad změn na řešené území. Snažili jsme se tento aspekt posílit systémem takzvaných kapesních parků, tedy parků s mikrolokální působnosti jedné ulice, jednoho bloku nebo jednoho domu. Jde o prostor, který by měli spoluužívat sousedé dohromady, a tím navazovat sociální vazby. V Situaci, kdy je velký park příliž daleko a vy si chcete pouze sednout na lavičku, pozdravit se se sousedy, vyvenčit psa, nebo si přečíst knížku. Takový subprostor, který je určený sousedům. Bylo by dobré podpořit význam vlastního místa i tím, že by tyto kapesní parky nebyly spravovány městem, ale místními uživateli. Místo toho, aby jste si pěstovali kytky pouze za vašimi okny, můžete si je pěstovat v tomto prostoru, a tak ho i přijmout za svůj.