Kongresové centrum Praha

Prostor i s jeho okolím jsme se snažili uklidnit, zjednodušit a více přiblížit městu.

Architects
Ting architects
Year
2017
Scale
Large

Galerie

CÍL PROJEKTU

Doprava je navržena v jednoduchém křížení s hierarchií ulic a jedné rovině bez nadjezdů a podjezdů. Nastolení nového dialogu mezi okolím a KCP. Přístavba se snaží reagovat na názvosloví KCP a je situována na jižní straně stávající budovy. Hmota zabírá co nejmenší venkovní prostor, který může být použit k jiným účelům a nepůsobí jako bariéra v prostoru. Hlavní hmota je zvednuta do výše 2NP. Budova je na projmua tak, aby neomezovala hlavní objekt a aby byla co nejpřátelštější k okolí.