sportovní hala nová paka architektonická soutěž

SPORTOVNÍ HALA NOVÁ PAKA

sOUTĚŽNÍ NÁVRH NA DOSTAVBU SPORTOVNÍ HALY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU V nOVÉ pACE. Navrhujeme objekt do stávajícího terénu s využitím potenciálu opravdu zajímavého místa obklopeného zelení a výhledem na jednu z dominant města, nedaleký klášter s Chrámem Nanebevzetí Panny Marie.

Architects
Ting architects
Year
2019
Program
Sportovní stavby
Area
700 m²
Scale
Medium

Galerie

CÍL PROJEKTU

Budova je navržena v maximální jednoduchosti a užitnosti, tak aby byla co nejméně finančně nákladná pro výstavbu i užívání a recyklaci. Základní konstrukční prvek jsou lepené dřevěné rámy podpírající střechu osázenou vegetací. Hmota stavby využívá terénního poklesu a od vstupu působí jako jednopodlažní.

sportovní hala nová paka architektonická soutěž