Category


Interiér

Office CISCO

Galerie

CÍL PROJEKTU

Návrh rekonstrukce klasických kancelářských prostor v moderní pracoviště pro mladý kreativní tým. Snahou bylo..

ETA Koncept

Galerie

CÍL PROJEKTU

Přáním investora bylo vizuální sjednocení všech prodejen, jejichž vzhled by vyjadřoval nový koncept prodeje a..

Kavárna Krásovka

Galerie

CÍL PROJEKTU

Rekonstrukce původního žižkovského zájezdního hostince, který byl v 19.století obestavěn současnou zástavbou..

Siemens Cafe

Galerie

CÍL PROJEKTU

Koncept kavárny je založen na dodání naprosto jiného prostředí a vjemů, než které návštěvníci absorbovali celý..