ting tiŋ ] = je označení sněmu - místa setkání, výměny myšlenek, místa kde se dělají zásadní rozhodnu

Začátkem spolupráce je pochopení kdo jste a jaké jsou Vaše představy. Velice nám záleží na pochopení Vašich pozic a potřeb, které jsou základní pro vytvoření dobrého návrhu.  Každá spolupráce tedy v začátku především znamená pochopení Vašeho světa. Každý projekt začíná analýzou situace a jejích problémů, ze kterých vychází přesné zadání. Je odlišné pracovat s klientem, který chce investovat jako developer, nebo uvažuje o svém vysněném domě pro vlastní rodinu. Umíme pracovat v mnoha z těchto pozic. Obecně čím lépe se nám podaří vcítit se do klienta a všech jeho snů tím lépe se dá vytvořit správné architektonické řešení.

TÝM

ŠTĚPAN TOMAN

Architekt – Partner

*1978

Autorizovaný architekt ČKA 3459

Po absolvovaní V.Š.U.P. několik let pracoval v Londýnské kanceláři KPF, kde se mimo jiné podílel na projektu Danubee house v Praze, výškové budovy Shoreditch High street v Londýně a nebo na novém Londýnském ústředí firmy Unilever. Po návratu do Prahy zakotvil v architektonickém studiu AID, kde také pracoval na projektu filharmonie a kongresového centra ve Zlíně, nebo byl zodpovědný projekt nové fakulty humanitních studií Zlínské univerzity. V roce 2011 založil architektonickou kancelář Ting. Jeho oblíbený projekt v rámci kanceláře je nevyhraná soutěž na revitalizaci území Podmokel.


DANIEL KOLSKÝ

Architekt – Partner

*1981

Přestože Daniel nedokončil své formální architektonické vzdělání díky letům v architektonické i stavební praxi má řadu zkušeností. Kromě řady interiérů a několika rekonstrukcí bytových projektů se věnuje i designu. Jednou z jeho specializací je navrhování kaváren a gastronomických provozů. Kromě architektury provozuje několik kaváren. V rámci kanceláře ho nejvíce baví projekty na revitalizaci brownfiledů.


Spolupracovníci

Katarína Valičková
Idil Kucuk
Jitka Dvorská
Tereza Cihlářová

SpolupracovALI

Claudia Schmidt
Veronika Vítková
Zuzana Kusková
Merisha Helibegovic Bayrakar
Andrea Hustecká