Buďánka

Analýza představuje základní přístupy k danému území. Ukazuje problémy v enormní dopravě (Plzeňská ul.) a naopak výraznou zelenou plochu nad územím.

Client
Private
Architects
Ting architects
Year
2012
Program
Masterplan
Area
6000 m2
Scale
Medium

Galerie

CÍL PROJEKTU

Důležité a nutné k zachování jsou fragmenty původních komunikací, které spolu s měřítkem staveb a celkovým uspořádáním vytváří charakter celého území. V rámci analýzy se ukázalo jako zásadní vytvořit „sousedská náměstíčka“, které by dle našeho názoru podpořila sociální interakci v rámci celého území a zároveň podpořila charakteristický veřejný prostor území.