Buďánka

Analýza představuje základní přístupy k danému území. Ukazuje problémy v enormní dopravě (Plzeňská ul.) a naopak výraznou zelenou plochu nad územím.

Klient
Private
Architekti
Ting architects
Rok
2012
Funkce
Masterplan
Plocha
6000 m2
Měřítko
Medium

Galerie

CÍL PROJEKTU

Důležité a nutné k zachování jsou fragmenty původních komunikací, které spolu s měřítkem staveb a celkovým uspořádáním vytváří charakter celého území. V rámci analýzy se ukázalo jako zásadní vytvořit „sousedská náměstíčka“, které by dle našeho názoru podpořila sociální interakci v rámci celého území a zároveň podpořila charakteristický veřejný prostor území.