Category


urbanismus + veřejný prostor

Špitálka – Urbanizmus

Galerie  CÍL PROJEKTU Struktura nového místa a to, jestli je pozitivně přijímána je tvořena dvěma hlavními prvky. Hardwarem, což jsou všechny věci které v místě můžeme fyzicky postavit a ovlivnit, jako třeba ulice domy náměstí a podobně. Tou druhou, měkkou části, která se v místě následně utváří v podobě sociálních a vztahových struktur, komunit,..

Děčín – Podmokly

Galerie CÍL PROJEKTU Naším cílem bylo začlenit urbálně-sociální prvek do struktury projektu. Místní lokální komunita a její aktivita výrazně ovlivnují dopad změn na řešené území. Snažili jsme se tento aspekt posílit systémem takzvaných kapesních parků, tedy parků s mikrolokální působnosti jedné ulice, jednoho bloku nebo jednoho domu. Jde o prostor, který by měli spoluužívat sousedé..

Hi-Tech Park Ázerbajdžán

Galerie CÍL PROJEKTU Cílem bylo vytvořit flexibilní a adaptabilní budovy, které změní svůj účel po celou dobu života HTP. Vše je plánováno jako víceúčelový prostor s dostatečnou vůlí pro danou činnost. Kancelářské prostory poskytují dostatek místa nad falešnými stropy pro všechny potřebné infrastruktury; inkubátory mají otevřený prostor a viditelné technologie. Každá budova je přístupná automobily..

The centre behind the city

Galerie CÍL PROJEKTU Účast v architektonické soutěži na zlepšení veřejného prostoru v Dubrovníku, jejímž úkolem bylo vypořádat se s přbývajícím počtem aut v historické části města. Naším cílem bylo zlepšit infrastrukturu města a umožnit bezproblémovou dopravu jak místním obyvatelům, tak turistům. Díky umístění garáže a čáasti komunikací do podzemí, vznikl prostor pro nová veřejnáprosotranství, hlavní..

Jiráskovo náměstí Plzeň

Galerie CÍL PROJEKTU Fyzická změna náměstí je dána kvalitním návrhem a jeho realizací, ale důležitá část záměru se musí udát v komunitní sféře, v rámci přístupu obyvatel k tomuto místu a jejich chuti s ním pracovat. Základem celého tohoto procesu jsou místní komunity a jejich přístup ke společnému prostoru náměstí. Náš záměr počítá s funkčně..

Nám. T. G. Masaryka

Galerie CÍL PROJEKTU Náměstí by mělo být vzhledem k své pozici a prostorovým souvislostem reprezentativním vstupem pro budovu školy, zároveň by však mělo sloužit obyvatelům města jako příjemná zóna. Naší snahou bylo definovat hlavní osu náměstí a vytvořit jasně rozdělenou plochou s přehledným členěním. Jednou zónou bude část  užitková – dynamická – určená pro chodce,..

Přeměna části nemocnice

Galerie CÍL PROJEKTU Cílem urbanistického návrhu je přeměnit nejasně definovanou strukturu bývalé nemocnice na přehlednou, jasně artikulovanou městskou strukturu. Zároveň chceme zachovat svěží a provzdušněný ráz původního prvorepublikového areálu, tzn. využít původní nízkopodlažní zástavbu a kvalitní vzrostlou zeleň. Pracujeme proto s minimem velkých zásahů (plošných demolic) a bez přílišného zahušťování zástavby (souborů novostaveb). Jde nám spíše o jemné a přesné doplnění městských..

Revitalizace území Perla

Galerie CÍL PROJEKTU Cílem našeho návrhu proto bylo začlenit řešené území do vztahové sítě městského organismu a posílit jeho pestrost, příjemnost a funkční stabilitu. Prioritou však zůstalo zachování genia loci původního industriálního areálu, vyzdvižení jeho specifického charakteru a maximální využití jeho svébytné energie jako prvku vzájemné komunikace. Výsledný návrh představuje polyfunkční urbanistický celek rozšiřující stávající..

Khanbogd Mongolia

Galerie CÍL PROJEKTU Lokalita se nachází na samém okraji skalnatého masivu a kromě občasných záplav, které se rozlijí v jihovýchodní části města, je charakteristická nedostatkem vláhy. Jedná o velmi mírně zvlněný terén.

Malostranské náměstí v Praze

Galerie CÍL PROJEKTU Prostor náměstí je urbanisticky dobře definován, má jasné hranice, příjemnou míru uzavřenosti a pobytové měřítko. V zásadě to jediné co je potřeba, je uvolnit jeho nyní dopravou zahlcený prostor a věnovat jej zpět rozmanitému malostranskému životu. Následně jde o jemné a přesné doplnění linií, os, významných prvků, zprůchodnění tras a zviditelnění průhledů.