Centrum Halových Sportů

Našim přáním bylo aby objekt zůstal čitelný a jednotlivé prostory a sub-prostory nějakým způsobem vyjadřovali svoji funkci na venek a vzájemně spolu komunikovali.

Client
City of Pilsen
Architects
Ting architects
Year
2012
Program
Cultural
Area
12 000 m²
Scale
Medium

Galerie

CÍL PROJEKTU

Základem tohoto projektu byl vytvořit objekt, který na jedné straně je včleněn do masy zeleně a nepůsobí hmotně v pohledu z centra a na straně druhé tvoří výrazný bod v pohledu z druhé strany od komunikace.