Centrum Halových Sportů

Našim přáním bylo aby objekt zůstal čitelný a jednotlivé prostory a sub-prostory nějakým způsobem vyjadřovali svoji funkci na venek a vzájemně spolu komunikovali.

Klient
City of Pilsen
Architekti
Ting architects
Rok
2012
Funkce
Cultural
Plocha
12 000 m²
Měřítko
Medium

Galerie

CÍL PROJEKTU

Základem tohoto projektu byl vytvořit objekt, který na jedné straně je včleněn do masy zeleně a nepůsobí hmotně v pohledu z centra a na straně druhé tvoří výrazný bod v pohledu z druhé strany od komunikace.