Centrum přírodovědných oborů

Soutěž na nový objekt Centra přirodovědných a technických oborů v Ústí nad Labem vznikla jako pokračování snahy místní univerzity v postupné revitalizaci zdejšího kampusu.

Client
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Architects
Ting architects
Year
2015
Program
Cultural
Area
6 000 m²
Scale
Medium

Galerie

CÍL PROJEKTU

Složitý stavební program jsme umístili do relativně malých hmot dvou objektů, které svým tvarem i umístěním reagují na stávající zástavbu a tvoří její zakončení. Mezi budovami jsme ponechali volný prostor navazující na plochu sousedního parkového náměstí. Nové otevřené prostranství skýtá výhled na město, který umožnilo zbourání původní budovy.