Cimex - Parking

Základačový parkovací dům na Václavském náměstí v Praze o sedmi nadzemních a jednom podzemním podlaží stojí na půdorysu stávajícího objektu. Jeho výška je vymezena výškou stávající. V projektu hraje důležitou úlohu zeleň na fasádě.

Client
Cimex Inveset s.r.o.
Architects
Ting Architects, Nimbus
Year
2017
Area
400 m²
Scale
Medium

Galerie

CÍL PROJEKTU

Návrh představuje epicky pojatou fasádu prolamovanou v plochách, s venkovními „kapsami“ na zeleň v pohledově šikmých liniích a otevřenou konstrukcí schodiště. Šikmé linie prolamování dávají fasádě nepravidelný rytmus a hravý, lehký tón. Fasáda má elegantní výraz kombinací dvou různých povrchů a jejich precizního provedení. Prostorově využívá celý zbytkový prostor zakladače.