Špitálka - Urbanismus

Základním kamenem návrhu je objekt teplárny. Nikdo nechce pobývat přímo u teplárny a tak má okolo sebe pás parku s potokem, kam můžete chodit běhat.

Client
Urban Design Idea Competition
Architects
Ting architects
Year
2019
Area
207 000 m²
Scale
Large

Galerie

CÍL PROJEKTU

Struktura nového místa a to, jestli je pozitivně přijímána je tvořena dvěma hlavními prvky. Hardwarem, což jsou všechny věci které v místě můžeme fyzicky postavit a ovlivnit, jako třeba ulice domy náměstí a podobně. Tou druhou, měkkou části, která se v místě následně utváří v podobě sociálních a vztahových struktur, komunit, celkového cítění místa a podobně.
Ta druhá část je důležitější.