Bytový dům Studánka

Studie obytného domu Studánka v Pardubicích. Řešené území se nachází na předměstí Pardubic a je obklopeno zástavbou řadových a rodinných domů venkovského až maloměstského charakteru. V těsné blízkosti se nachází základní i mateřská škola a areál sportovních hřišť.

Cílem návrhu bylo, aby forma nově navrhovaného obytného domu architektonicky i urbanisticky korespondovala s okolní zástavbou, která je většinou jedno až dvoupodlažní. Části objektu jsou umístěny podél ulic, jež ohraničují rohovou parcelu. Vnitřní část pozemku, navazující na pozmek sousedící školy, je ponechána zhradě. Nenavrhujeme monolitickou hmotu, ale členitěší budovu, která i přes větší výšku, koresponduje se svým okolím. Návrh počítá s vybudováním podzemních garáží.

Klient
Private
Architekti
Ting architects
Rok
2014
Funkce
Residential
Plocha
700 m²
Měřítko
Small

Galerie

CÍL PROJEKTU

Cílem návrhu bylo, aby forma nově navrhovaného obytného domu architektonicky i urbanisticky korespondovala s okolní zástavbou, která je většinou jedno až dvoupodlažní.