Podchod náměstí Práce

Rekonstrukce podchodu vychazí z komplexního pohledu na zvolené uzemí a jeho nejbližší okolí. Právě v současnosti neutěšený nejbližší prostor - tupý a až nelidský - nás při analýze dovedl k názoru, že musíme návrh rozšírit o řešení širšího území.

Client
Zlin city
Architects
Ting architects
Year
2011
Program
Urban design
Area
2 000 m²
Scale
Medium

GalerIE

CÍL PROJEKTU

Záměrem bylo vytvořit veřejný prostor, který bude mít nový náboj a atraktivitu. Podchod se na jižní části otevírá do nově vytvořeného náměstí, které pozvolna stoupá a tak přirozeně navazuje na stávající funkce a vztahy. Člověk vychází z podchodu do nového, otevřeného, veřejného prostoru, který nabízí celou řadu příležitostí a zvyšuje kvalitu celého území. Komunikaci na rozhraní zajišťují mírné rampy a svahy, které tvoří příjemnou atmosféru náměstí, které současnému neutěšenému stavu dává novou logiku a řád, ale zároveň zlidšťuje měřítko. Další přidanou hodnotou návrhu je vytvoření nových zelených ploch na území města které jsou důležité i pro vytvoření příjemnějšího měřítka, která by mělo být podpořeno i nově vzniklým trhem – lidským ruchem (uvažujeme o farmářskému, nebo například uměleckém tržišti).