Revitalizace území Perla

Předmětem soutěže byla revitalizace areálu bývalé textilní továrny Perla v Ústí nad Orlicí. Areál tehdy tvořil neprostupný, jednolitě zastavěný, monolit, který nekomunikuje s okolní, jemněji členěnou městskou strukturou.

Client
Město
Architects
Ting architects
Program
Urbanismus

Galerie

CÍL PROJEKTU

Cílem našeho návrhu proto bylo začlenit řešené území do vztahové sítě městského organismu a posílit jeho pestrost, příjemnost a funkční stabilitu. Prioritou však zůstalo zachování genia loci původního industriálního areálu, vyzdvižení jeho specifického charakteru a maximální využití jeho svébytné energie jako prvku vzájemné komunikace. Výsledný návrh představuje polyfunkční urbanistický celek rozšiřující stávající centrum města a zprostředkující jeho plynulý přechod v předměstskou obytnou zástavbu. V nově oživeném areálu Perly se potkávají městské instituce i kulturně-společenské prostory, alternativní scéna i aktivity dětí a mládeže, obytné domy i sídla firem, obchody a dílny, restaurace a kavárny, sportovní hřiště arekreační zelené plochy. Navržené multifunkční využití sleduje prolínání jednotlivých aktivit během celého dne – revitalizovaný areál Perly nezůstává prázdný od rána do večera, v jeho otevřených prostorách sepřitom potkávají různé zájmové i generační skupiny uživatelů.