Přeměna části nemocnice

Cílem ideového návrhu je začlenit areál bývalé nemocnice do vztahové sítě městského organismu a naplnit jej pestrými funkcemi smíšeného městského území. Výsledkem by mělo být živé městské prostředí přitahující pozornost a sociální aktivity, společensky i komerčně přitažlivé území a nový reprezentativní prostor města.

Client
Město Uherské Hradiště
Architects
Ting architects
Year
2014
Program
Urbanismus
Scale
Large

Galerie

CÍL PROJEKTU

Cílem urbanistického návrhu je přeměnit nejasně definovanou strukturu bývalé nemocnice na přehlednou, jasně artikulovanou městskou strukturu. Zároveň chceme zachovat svěží a provzdušněný ráz původního prvorepublikového areálu, tzn. využít původní nízkopodlažní zástavbu a kvalitní vzrostlou zeleň. Pracujeme proto s minimem velkých zásahů (plošných demolic) a bez přílišného zahušťování zástavby (souborů novostaveb). Jde nám spíše o jemné a přesné doplnění městských atributů do daného prostoru a smysluplné nastavení hranic. Navržená prostorová koncepce by měla naplňovat přirozené lidské potřeby orientace a identifikace s městským prostředím.