Nám. T. G. Masaryka

Okolí řešeného území je ohraničeno ulicemi a definováno městskou blokovou zástavbou. Dominantním prvkem místa je Vyšší odborná a Střední zemědělská škola, před kterou se plocha náměstí rozkládá. V současnosti je plocha z jedné části zatravněn a z druhé zpevněna asfaltovým povrchem. V lokalitě se v současnosti nachází několik vzrostlých stromů, které plochu náměstí ohraničují a odstiňují od přilehlých domů. Náš návrh tyto stromy ponechává. Šikmá parkovací stání v lokalitě Jiráskovi ulice zůstanou zachována.

Client
Město Tábor
Architects
Ting architects
Year
2012
Program
Parkové úpravy
Area
5 000 m²
Scale
Medium

Galerie

CÍL PROJEKTU

Náměstí by mělo být vzhledem k své pozici a prostorovým souvislostem reprezentativním vstupem pro budovu školy, zároveň by však mělo sloužit obyvatelům města jako příjemná zóna. Naší snahou bylo definovat hlavní osu náměstí a vytvořit jasně rozdělenou plochou s přehledným členěním. Jednou zónou bude část  užitková – dynamická – určená pro chodce, kteří tudy pouze prochází a nemají potřebu se zde zdržovat. Část druhá je koncipována spíše jako odpočinková – klidová – pro obyvatele a návštěvníky, kteří se rozhodnou se zde zastavit. V dnešní době je charakter prostranství značně roztříštěn stejně tak, jako svrchní vrstva jeho povrchu.